Postvagn - en brevbärares ergonomiska hjälp i vardagen

För några år sedan gav Itella (den finska posten) Elfarm uppdraget att ta fram en ergonomiskt utformad och eldriven postutdelningsvagn. De första prototyperna provades i ett tufft nordiskt klimat. Det fortsatte sedan som ett EU-projekt med Itella, Samhall, PR-Plast, EdmoLift och Elfarm. Tillsammans kom företagen fram till en så kallad gåvagn som är bra för arbetshälsan. Gåvagnen ger brevbäraren möjlighet att transportera mera last, den går att köra på trottoaren utan att blockera gatan, den är låsbar och kräver mindre fysisk styrka av användaren. Modellen har testats bland annat i Helsingfors, Oslo, Trondheim, Stockholm och Sundsvall och den ska nu börja tillverkas av lokala företag i Västernorrland och Jämtland.
Se hur den fungerar:
http://youtu.be/2HWGHzwxbjw